Giải pháp tăng trưởng cho khách sạn

Đăng ký sản phẩm của bạn để được giới thiệu đến trên 500 đại lý du lịch và kênh bán hàng tại Việt Nam.

Tiếp cận khách Việt Nam

Tập trung đối tượng cụ thể, dễ dàng tăng trưởng .

.


Công cụ quản lý hàng ngày qua

 Rate & Tier Control

 AI-Chatbot - Group Lead Capture

 AI-Chatbot - Booking Support

 Hotel Extranet

 Channel Manager

 Integration

 Office Management

Linh hoạt sử dụng công cụ tài chính

Nhanh chóng, dễ dành và toàn diện

 Kiểm tra thanh toán

 Xác nhận tài khoản ngân hàng

 Video & hướng dẫn kinh doanh

 Contact support of your account via ticketing


 

 

Công Ty Cổ Phần ZoneX

ZoneX là một công ty khởi nghiệp có trụ sở IT tại Việt Nam, dẫn đầu ngành công nghiệp lưu trú trực tuyến khu vực Đông Nam Á.

Các khách sạn hợp đồng trực tiếp thông qua ZoneX CMS hoặc thông qua kết nối trực tiếp với PMS / Channel Manager, được bán cùng với cơ sở lưu trú của các nhà cung cấp khác tới 500 kênh liên kết toàn cầu.


CÔNG CỤ TĂNG TRƯỞNG

 ZoneX HCMS

 ZoneX Extranet

 Digital Marketing

 Work Management

https://s3-north1.viettelidc.com.vn/zonex/one/files/sites/69/zonex.png
fake
zonexapp
https://emx.zonex.app