Liên hệ ZoneX

Công Ty Cổ Phần ZoneX

ZoneX là một công ty khởi nghiệp có trụ sở IT tại Việt Nam, dẫn đầu ngành công nghiệp lưu trú trực tuyến khu vực Đông Nam Á.

Các khách sạn hợp đồng trực tiếp thông qua ZoneX CMS hoặc thông qua kết nối trực tiếp với PMS / Channel Manager, được bán cùng với cơ sở lưu trú của các nhà cung cấp khác tới 500 kênh liên kết toàn cầu.


https://s3-north1.viettelidc.com.vn/zonex/one/files/sites/69/zonex.png
fake
zonexapp
https://emx.zonex.app